“พล.อ.ประวิตร” พร้อมสนับสนุนนายกฯ ทุกเรื่อง

“พ.ล.อ.ประวิตร” เผยการทำงานของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง เร่งเดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมหนุนนายกฯ เล่นการเมือง แนะอย่าโยงเรื่องปรองดองกับเลือกตั้ง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีความคืบหน้าในการสร้างการรับรู้สัญญาประชาคม แต่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นในปีนี้จะต้องเดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แบ่งฝ่าย และไม่เกิดความขัดแย้งเหมือนที่ผ่านมา โดยการขับเคลื่อนงานปรองดองของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จะเป็นคนละส่วนกับการเตรียมการเลือกตั้ง และไม่ควรนำ 2 เรื่องมาเชื่อมโยงกัน เพราะจะสร้างความสับสนได้

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาระบุถึงสถานะว่าเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ทราบ ให้ไปถามนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยมาปรึกษาในเรื่องนี้

“ผมไม่มีความคิดจะเล่นการเมืองอยู่แล้ว แค่มาช่วยงานการเมืองเท่านั้น แต่พร้อมให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีทุกเรื่ิอง” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รับทราบการทำงานรอบ 1 ปี โดยเห็นชอบพิจารณาแผนบูรณาการสร้างความรักสามัคคี ซึ่งกำหนดเป้าหมายสร้างการรับรู้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ภายใต้กฎหมาย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ สร้างการรับรู้ มีความต่อเนื่อง และขยายผล ในกรอบเวลาเดือนมกราคม-กันยายน 2561 โดยเน้นสร้างการรับรู้ประชาชน ระดับจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน ในโครงสร้าง กอ.รมน. ทั้งนี้ให้ส่วนราชการเกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานสร้างการรับรู้ตามกรอบสัญญาประชาคมทั้ง 10 ด้าน และให้แต่ละกระทรวงนำสาระของสัญญาประชาคมสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม แผนงานต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวง

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย