ปัญหาลวนลามทางเพศ ป่วยจริง หรือทัศนคติอักเสบ

นับวันการลวน ลามทางเพศจะเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยครั้งมากขึ้น ในหลาย ๆ ลักษณะ ทำให้มีการตั้งคำถามถึงสภาวะจิตใจของคนในยุคดิจิตอลว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่
ซึ่ง นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บอกว่า เรื่องการลวนลามทางเพศจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้
ป่วยทางจิต ซึ่งมักเกิดจากประสบการณ์ชีวิต ปมในใจของแต่ละคนทำให้เกิดปัญหาเรื่องเพศในปัจจุบัน เช่น คนที่ชอบการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ คนที่พึงพอใจ สุขสมเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก แต่จะไม่มีความสุขเลยหากต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนในผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาโดยจิตแพทย์ หากปล่อยทิ้งไว้ จากการลวนลามอาจจะกลายเป็นการข่มขืนได้ในอนาคต
อีกกลุ่มหนึ่งที่กระทำการลวนลาม อนาจารทางเพศมาจากปัญหาเรื่อง “ทัศนคติแบบเก่า” ที่มองว่าชายเป็นใหญ่ มองผู้หญิงเป็นเครื่องรองรับทางเพศของตัวเอง
ปัจจุบันความคิดเช่นนี้เริ่มเปลี่ยนไป โลกเดินหน้าเรื่องความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางเพศแล้ว แต่ยังมีบางคนที่เติบโตมากับทัศนคติแบบเก่าและไม่มีการปรับตัว ซึ่งต้องยอมรับว่ายังมีผู้ชายอีกจำนวนมากที่ไม่คิดว่าการลวนลามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่ บางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้ แต่บางคนก็ไม่สามารถทำได้
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวอย่างทางสังคมที่ดีมากจะนำไปสู่การที่จะทำให้คนเข้าใจ และนำสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น ผู้ชายจะต้องยับยั้งชั่งใจมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ผิดและมีโทษทั้งทางสังคม และอาญา ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ได้เรียนรู้ว่าสามารถเอาผิดกับคนที่ลวนลามตัวเองได้”
สังคมไทยต้องเรียนรู้ ปรับทัศนคติและปลูกฝังเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายตั้งแต่สถาบันครอบ ครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน ไม่แบ่งกิจกรรมชายหญิง สิ่งสำคัญคือการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
“วิธีการวัดความศิวิไลซ์ของประเทศวัดจากการที่คนในประเทศเคารพและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องอะไรก็ตาม”.
ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.