ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบและเลือกใช้ ท่อลมร้อน

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบและเลือกใช้ ท่อลมร้อน หลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า expansion joints ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นแบ่งได้ 3 ประเภทคือ metal expansion joints (ผลิตจากโลหะ)

rubber expansion joints (ผลิตจากยาง), และ fabric expansion joints (ผลิตจากผ้าทนความร้อน) ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีใช้ fabric expansion joints ก็ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงกลั่น โรงหลอมเหล็ก โรงรีดเหล็ก โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ โรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบและเลือกใช้ fabric expansion joints หรือ ท่อลมร้อน มีดังนี้

อุณหภูมิของลมหรือก๊าซ (Temperature of hot air) ทางเรามีผ้าให้เลือกใช้ตั้งแต่อุณหภูมิ 100-1000 C มีหลายสีและความหนาให้เลือก อุณหภูมิที่อยู่ภายใน fabric expansion joints จะเป็นตัวกำหนดความหนาของท่อลมร้อน และรูปแบบในการผลิตว่าจำเป็นต้องวัสดุกี่ชั้น หรือต้องจำเป็นต้องใส่ฉนวนกันความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิหรือไม่

อัตราการไหลหรือแรงดัน (Flow rate of hot air) เราสามารถเลือกวัสดุและผลิตให้ตรงกับเงื่อนไขการใช้งานหรือแรงดันลมที่ลูกค้ากำหนด เพราะแรงดันที่สูงทำให้เกิดแรงกระชากและแรงดึงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ expansion joint เกิดความเครียดในตัววัสดุ เช่น fabric expansion joints ที่อยู่ติดกับพัดลมอุตสาหกรรม (industrial fans) หรือชุดแผ่นปรับแรงดันลม (dampers) จะต้องมี tensile strength ของวัสดุสูงกว่าท่อลมร้อนทั่วไป

ความทนทานต่อการเสียดสี (Abrasive Resistant) ลมร้อนสำหรับบางอุตสาหกรรมจะมีฝุ่นคมวิ่งอยู่ภายในด้วย ต้องเลือกผ้าทนความร้อนที่กันบาดด้วย วัสดุที่จะนำมาใช้กับงานท่อลมร้อนหรือ expansion joints ที่มีฝุ่นคมวิ่งอยู่ภายในนี้จึงต้องทนต่อการเสียดสี การบาด มิฉะนั้นแล้วจะทำให้ท่อลมร้อนรั่วและขาด หมดอายุการใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่เดือน